Napisanie artykułu o fundacji Unaweza i działalności dobroczynnej Martyny Wojciechowskiej

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2023-06-30

Opis zadania

Cel

Pokazanie szerokiej działaności charytatywnej i dobroczynnej dziennikarki Martyny Wojciechowskiej, możliwość stworzenia artykułu na stronę www.gwiazdydobroczynnosci.pl, promowanie działaności dobroczynnej gwiazd i postaw prospołecznych.

Zakres obowiązków

Napisanie artykułu - tytuł, lead, rozwinięcie tematu
Zebranie źródeł informacji z internetu i social media (linki)

Każdy artykuł będzie podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Artykuł będzie promowany w mediach społecznościowych Plebiscytu – na Facebooku, Instagramie i stronach internetowych.

Ilustracje do artykułu będą leżały w gestii zespołu Plebiscytu ze względu na kwestie praw autorskich i wizerunku

Drodzy wolontariusze_szki! Jesteśmy również otwarci na Wasze propozycje tematów na artykuły związane z szeroko pojętą działalnością charytatywną ludzi sławnych :)

Forma rozwiązania

Artykuł w pliku doc. załączony do zadania z podaniem imienia i nazwiska autorki/autora.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

administrator
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2023-02-28 10:52:50
Dziękujemy za ciekawe zadanie, zapraszamy wolontariusze do zaangażowania się :) Artykuł w pliku i z podpisem możecie wstawić bezpośrednio tutaj, pod zadaniem. Dziękujemy! :)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2023-03-01 23:56:20
Przesyłam artykuł.
Mam nadzieję, że się spodoba.
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2023-03-03 14:02:39
Angeliko, dziękujemy za zebrane informację. Czy nie chciałabyś rozwinąć ich i stworzyć większy materiał na stronę? :)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2023-03-03 17:23:43
Mogę je rozwinąć.
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2023-03-04 23:07:34
Przesyłam rozwinięty artytuł.