Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Polityki Prywatności jest określenie szczegółowych warunków i zasad gromadzenia i przetwarzania danych przez Fundację.

2. Polityka Prywatności została przyjęta w trosce o bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych do danych Użytkowników.

3. Polityka Prywatności stanowi wraz z Regulaminem zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, obowiązujących w Serwisie i stosowanych przez Fundację.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Dobra Sieć, z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000329778, będąca podatnikiem od towarów i usług, posiadająca NIP: 7010182779 oraz REGON: 141865771.

2. Fundacja zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników jest zabezpieczone zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

3. Dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane przez Fundację w innym celu niż umożliwienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Usług.

4. Usługodawca nie udostępnia Danych osobom trzecim.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub organiczenia przetwarzania Danych oraz do wnioseienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

6. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia Danych ze zbioru, wysyłając wiadomość mailową na adres czesc@tudu.org.pl. Administrator poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.

7. Usługodawca zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla systemu informatycznego, w którym przetwarza się Dane. 

 

POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES”

1. Aplikacja korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka) – plików z informacjami tekstowymi, które Aplikacja internetowy wysyła do przeglądarki użytkownika, kiedy ten z niej korzysta. 

2. Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika. 

3. Fundacja wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:

a. tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.

4. Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe. 

5. Użytkownicy  mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania, powiadomienia oraz oświadczenia związane gromadzeniem, przetwarzaniem i dostępem do danych osobowych Użytkowników powinny być kierowane na adres: czesc@tudu.org.pl.

2. Polityka Prywatności została opublikowana oraz udostępniona w Serwisie, w postaci umożliwiającej jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych, w dniu 1 lipca 2015 r.

3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania jej Serwisie.