FAQ

 

TuDu – o co chodzi?

TuDu.org.pl to:

Aplikacja do zarządzania projektem, która pozwala rozpisać projekt społeczny na tzw. mikrozadania – czyli zadania, których wykonanie zajmuje stosunkowo niewiele czasu i które mogą być wykonane przez wolontariuszy za pośrednictwem Internetu.

Od niedawna Tudu pozwala również na zamieszczanie ogłoszeń o chęci długofalowej współpracy z e-wolontariuszami. 

Społeczność chętnych do pomocy wolontariuszy, posiadających różnorodne zainteresowania i umiejętności.

Szybko przekonasz się, jak przyjemna i inspirująca może być współpraca online!

 

 

Crowdsourcing – co to takiego?

To proces polegający na zbieraniu wiedzy i informacji od tzw. tłumu – geograficznie rozproszonej grupy osób w celu m.in. rozwiązania problemu, wytworzenie dobra/produktu, znalezienie odpowiedzi na pytania. To „burze mózgów 2.0”, z których z powodzeniem korzystają firmy szukające opinii nt. nowego produktu wprowadzonego na rynek, jednostki naukowe, prowadzące badania na szeroką skalę, czy organizacje pozarządowe, realizujące projekty wspólnie z internautami. Zaletą crowdsourcingu jest możliwość zasięgnięcia opinii szerokiego grona osób, posiadających różnorodną wiedzę, umiejętności, poglądy, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć optymalny pomysł czy rozwiązanie.

 

Przykład:

Fundacja Dobra Sieć zamieściła zadanie polegające na przetłumaczeniu artykułu z języka polskiego na język angielski. Do zadania dołączony był plik z treścią artykułu. E-wolontariuszka Ania przetłumaczyła artykuł i zamieściła w komentarzu pod zadaniem załącznik ze swoim tłumaczeniem, prosząc innych użytkowników o sprawdzenie go. E-wolontariusz Marek sprawdził treść i zamieścił plik z kilkoma uwagami. Fundacja nagrodziła e-wolontariuszy polubieniem ich odpowiedzi i wysłała im podziękowania.

 

 

Kto może założyć konto w TuDu?

Konto Organizacji może założyć organizator prowadzący projekt społeczny (organizacja pozarządowa, instytucja, grupa nieformalna, etc.)

Konto Wolontariusza może założyć każda osoba, która w świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) może być wolontariuszem.

Konto Firmy zakładane jest przez Fundację Dobra Sieć – Usługodawcę, na wiosek firmy.

 

 

Czy korzystanie z TuDu jest płatne?

 Nie, korzystanie z aplikacji TuDu jest zupełnie bezpłatne!

 

 

Projekty

Czym jest projekt?

To lista pojedynczych mikrozadań do wykonania, których celem jest realizowanie działań na rzecz społeczności lub osób indywidualnych na polu edukacji, poradnictwa, kultury, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, budowania dobra wspólnego i innych społecznie ważnych dziedzin, dodana przez Użytkownika Organizacja.

 

Kto może utworzyć projekt w TuDu?

Użytkownik Organizacja

 

Jakie typy projektów można zamieszczać na TuDu?

Projekty, którym przyświeca społeczny cel, np. takie, których istotą jest rozwiązanie problemu społecznego lub budowanie dobra wspólnego.

 

Jakich typów projektów nie można zamieszczać na TuDu?

TuDu to z założenia działalność nieodpłatna, wykonywana za pośrednictwem Internetu, dlatego na TuDu nie należy zamieszczać:

 • Ofert pracy.
 • Próśb o wsparcie finansowe.
 • Ofert wolontariatu wykonywanego w sposób tradycyjny.

 

 

Zadania

Czym są zadania?

To zadania, które można wykonać za pośrednictwem Internetu w czasie krótszym niż 3h.  Są częścią większego projektu i chociaż wydają się małe, mają ogromny wpływ na powodzenie całego projektu. Zadania znajdziesz w Bazie Projektów na TuDu.

 

Kto może dodawać zadania na TuDu?

Organizatorzy prowadzący projekty społeczne (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, etc.).

 

Jakie typy zadań można zamieszczać na TuDu?

Wszelkiego typu zadania, które można wykonać on-line, za pośrednictwem TuDu!

Na przykład:

 • wykonywanie tłumaczeń
 • tworzenie i edycja tekstów
 • tworzenie i edycja multimediów
 • tworzenie stron www/aplikacji
 • tworzenie baz danych
 • wyszukiwanie informacji
 • projektowanie (np. grafiki)
 • moderowanie (np. grup, for)
 • udzielanie profesjonalnych porad
 • dzielenie się doświadczeniem
 • burza mózgów
 • inne.

 

Jakich zadań NIE MOŻNA zamieszczać na TuDu?

TuDu to z założenia działalność nieodpłatna, wykonywana za pośrednictwem Internetu, dlatego na TuDu nie należy zamieszczać:

 • Ofert pracy.
 • Próśb o wsparcie finansowe.
 • Ofert wolontariatu wykonywanego w sposób tradycyjny.

 

Według jakich kryteriów mozna sortować zadania?

Według kategorii:

 • animacja społeczna
 • badania i rozwój
 • edukacja
 •  ekologia i zrównoważony rozwój
 •  kultura i sztuka
 • nowoczesne technologie
 • prawa człowieka, pomoc humanitarna
 • sport
 • społeczeństwo obywatelskie
 • żywność i zdrowie
 • inne

Według umiejętności potrzebnych do ich wykonania:

 • wykonywanie tłumaczeń
 • tworzenie i edycja tekstów
 • tworzenie i edycja multimediów
 • tworzenie stron www/aplikacji
 • tworzenie baz danych
 • wyszukiwanie informacji
 • projektowanie (np. grafiki)
 • moderowanie (np. grup, for)
 • udzielanie profesjonalnych porad
 • dzielenie się doświadczeniem
 • inne

 

Kto może rozwiązywać zadania?

Wszyscy użytkownicy zarejestrowani na TuDu.

 

Jak wygląda proces rozwiązywania zadań?

 1. Organizatorzy prowadzący projekty społeczne (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, etc.) tworzą na TuDu projekt i dzielą go na zadania.
 2. Użytkownicy (zarówno e-wolontariusze, jak i inni organizatorzy) rozwiązują zadanie, dodając swoją odpowiedź w formie komentarza pod zadaniem.

W rozwiązanie zadania może włączyć się  wiele osób. Mogą zamieszczać swoje propozycje rozwiązania pod zadaniem, nawzajem je komentować, poprawiać, inspirować się i wspólnie szukać najlepszego rozwiązania. 

Organizator wybiera najlepszą odpowiedź. Jej autor oraz wszystkie osoby zaangażowane w rozwiązanie zadnia otrzymują podziękowania za pomoc w rozwiązaniu zadania.

 

Czy za rozwiązanie zadania otrzymam wynagrodzenie?

Nie, zadania zamieszczane na TuDu mają charakter wolontariacki – są wykonywane przez użytkowników w sposób dobrowolny i bez oczekiwania wynagrodzenia.

 

Czym jest ogłoszenie o dłuższej współpracy?

Jest to ogłoszenie dodane przez organizację społeczną o chęci nawiązania współpracy z e-wolontariuszką lub e-wolontariuszem na dłużej lub na stałe. W przeciwieństwie do mikro-zadań, których rozwiązywanie i udostępnianie odbywa się na TuDu, dalsza  dłuższa współpraca e-wolontariacka odbywa się poza portalem i nie jest w żaden sposób moderowana przez zespół TuDu.