Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź

Nasze stowarzyszenie prowadzi szeroko pojęte działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Naszym celem jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, a w szczególności:
działalność wspierająca w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji i zatrudniania osób chorych psychicznie
prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie chorób psychicznych
mobilizowanie opinii społecznej i środowisk opiniotwórczych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego
współudział w tworzeniu nowych i rozwoju istniejących placówek zdrowia psychicznego
ustalanie wspólnie z kierownictwem placówek psychiatrycznych potrzeb w zakresie lecznictwa i pomoc w ich urzeczywistnianiu.

Więcej na: http://wiez.ngo.cieszyn.pl/
A także na stronach aktualnie prowadzonych przez Stowarzyszenie projektów:
http://www.dow-cieszyn.pl/
https://slowonagranicy.wordpress.com/

Obszar działalności:

animacja społeczna edukacja kultura i sztuka społeczeństwo obywatelskie

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem inne

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
1
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
3
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
2
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen