Słowa na granicy zmian

Początek: 2016-08-15 Koniec: 2016-11-15
Naszym celem jest tworzenie przestrzeni wyzwalającej świadomość i odpowiedzialność za słowo – klucz każdego aprobatywnego spotkania. Przemiana słów na terenie polsko-czeskiego pogranicza służyć ma rozwijaniu krytycznej postawy wobec krzywdzących osoby z zaburzeniami psychicznymi stereotypów językowych. Cykle warsztatów, wykładów oraz międzygeneracyjnie tworzonych przedsięwzięć artystycznych to wstęp do dyskusji znaczonej działaniem, która wyrasta z pragnienia niwelowania niszczącego piętna choroby psychicznej na rzecz dialogu wyrastającego z wielostronnego zaangażowania.

https://slowonagranicy.wordpress.com/
Przeglądasz Archiwum