Chrześćijańska Służba Charytatywna

Nasze motto:
Jesteśmy blisko ludzkich potrzeb

Kim jesteśmy:
Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego (OPP). Zrzeszamy i działamy na rzecz ludzi bez względu na wyznanie, narodowość, wiek, płeć czy rasę. Pośredniczymy między osobami potrzebującymi wsparcia a tymi, którzy chcą pomóc. Promujemy dobroczynność na co dzień.

Nasza misja:
Pomagamy ludziom, aby mogli pomagać sobie samym, rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwe.

Nasza wizja:
Pragniemy żyć w świecie ludzi, którzy dążą do najwyższego rozwoju w każdym wymiarze życia i okazują sobie wzajemny szacunek i pomoc.

Nasze cele:
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich potencjału
- poprawa stanu zdrowia społeczeństwa
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób ubogich i poprawa jakości ich życia
- integracja społeczna osób z niepełnosprawnością
- kształtowanie odpowiedzialności za los jednostek jak i całych społeczeństw w wymiarze globalnym (pomoc rozwojowa i edukacja globalna).
Nasze wartości:
Podejmowane przez nas działania są wyrazem wartości chrześcijańskich takich jak poszanowanie praw i godności każdego człowieka, współczucie i troska o osoby znajdujące się w potrzebie oraz niesienie wsparcia płynącego z serca. Wartości, którymi się kierujemy, najłatwiej opisać, przyglądając się słowom, z których składa się nasza nazwa:

Chrześcijańska…

Jezus Chrystus w trakcie swojego życia i publicznej działalności zmienił świat na zawsze. Pragniemy czerpać z wielkiego Wzorca, jaki nam pozostawił, skupiając się na praktycznym wymiarze Jego służby, widocznym w stosunku do ludzi oraz niesieniu im uzdrowienia i pomocy.

Służba…

Wierzymy, że właściwa pomoc musi opierać się na sercu otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Dopiero to nadaje sens wszystkim naszym staraniom i staje się źródłem satysfakcji i radości.

Charytatywna…

Czyli dobroczynna. Dobro niekoniecznie oznacza prostą poprawę czyjegoś samopoczucia. Czynić dobrze oznacza także wymagać – od siebie i od innych – po to, by ostatecznie życie tych, z którymi się stykamy, zmieniło się na lepsze.

Obszar działalności:

edukacja prawa człowieka pomoc humanitarna żywnośc i zdrowie inne

Nasze umiejętności:

dzielenie się doświadczeniem

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
1
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
1
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych ogłoszeń o stałej współpracy
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
1
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, który wyrazili zainteresowanie ogłoszeniami o stałej współpracy
0

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Przeglądasz Archiwum

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen