Napisanie instrukcji dotyczącej przekazania 1 procenta podatku

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów
Termin realizacji: 2021-01-10

Opis zadania

Cel

Naszym pragnieniem jest zachęcenie jeszcze większej liczby osób do przekazywania 1% podatku! Komunikat chcemy skierować, głównie do osób, które rozliczają się online, i pokazać im, że nic więcej nie kosztuje ich wpisanie numeru KRS organizacji i przekazanie 1% podatku. Nasza organizacja głównie z tego źródła finansuje wszelką doraźną pomoc dla naszych podopiecznych: dopłacamy do leczenia i rehabilitacji osób chorych, uległych wypadkowi, pomagamy osobom starszym, którym nie starcza na życie, finansujemy zakup leków lub niezbędnych środków higienicznych... Co roku zwraca się do nas coraz więcej osób o pomoc! Każdy grosz, każdy 1% jest dla nas bardzo ważny.

Zakres obowiązków

Zadanie polega na napisaniu (najlepiej w formie artykułu) dokładnej instrukcji związanej z przekazaniem 1% podatku online - dla korzystających z usługi Twój e-PIT. Od 2019 roku podatnicy mają możliwość rozliczania się w taki sposób, co jest wygodne, bo wszystko wprowadzane jest automatycznie. Naszym celem jest apel do serc podatników, by sprawdzając automatycznie wypełniony formularz, przed zatwierdzeniem go, zwrócili uwagę na to, czy wybrali organizację OPP, której przekażą 1% podatku.
Artykuł znajdzie się na stronie: https://bliskoserca.pl/1procent/
W treści powinien zawierać się nasz numer KRS jak i nazwa, jako propozycja przekazania 1% podatku na działania na rzecz naszych podopiecznych i programów.

Forma rozwiązania

Zadanie (artykuł) powinien być przesłany w dokumencie tekstowym - jakikolwiek program, którym dysponujecie.
Będziemy wdzięczni za pomoc :)
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2021-01-07 09:17:23
Dzień dobry. Przesyłam rozwiązanie :)