Przelewice dla Przyszłości

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności w sferze pożytku publicznego na rzecz ogółu mieszkańców w zakresie: 1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz profilaktyki, 2) wypoczynku dzieci i młodzieży, 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 4) upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, 5) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej, 6) upowszechniania ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego 7) wspierania szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi, 8) podejmowania działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych, 9) ułatwiania wymiany informacji pomiędzy nauczycielami, którzy uczą na różnych szczeblach nauczania, 10) popularyzowania w społeczeństwie potrzeby zdobywania wiedzy i uczenia się.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez prowadzenie szkoły podstawowej oraz innych placówek oświatowych.

Obszar działalności:

Statystyki

Liczba dodanych projektów
Liczba dodanych projektów
1
Liczba dodanych zadań
Liczba dodanych zadań
2
Liczba zadań zakończonych sukcesem
Liczba zadań zakończonych sukcesem
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
Liczba podziękowań wysłanych wolontariuszom
0
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
Liczba wolontariuszy, z którymi organizacja współpracowała
1

Trwające projekty tego użytkownika

Brak projektów

Trwające zadania tego użytkownika

Brak zadań

Nasi wolontariusze

Nikogo tu nie ma :)

Oceny otrzymane od wolontariuszy

Brak ocen

Oceny otrzymane od innych organizacji

Brak ocen