Żywe lekcje historii

Początek: 2017-10-25 Koniec: 2017-11-30
Celem realizowanego projektu jest wzrost poziomu wiedzy dotyczącej historii własnej miejscowości wśród dzieci i młodzieży w wieku 12 – 16 lat zamieszkujących na terenie gminy Przelewice oraz wzrost liczby organizowanych w społeczności lokalnej działań o charakterze międzypokoleniowym. W efekcie podejmowanych w projekcie działań uratowane od zapomnienia zostaną wspomnienia świadków wydarzeń historycznych, które na przestrzeni ostatnich 70 lat rozgrywały się na terenie obecnej gminy Przelewice. Rezultaty projektu to: przeprowadzone trzy tematyczne spotkania o charakterze międzypokoleniowym, opowiedziane oraz zarejestrowane na nośnikach cyfrowych co najmniej sześć opowieści dotyczących historii życia na tych terenach, zorganizowana wystawa w Gminnym Domu Kultury, opracowana strona internetowa ze zdjęciami udostępnionymi przez seniorów, opracowany folder z udostępnionymi
zdjęciami.