Zofia Rakowska


Statystyki

Liczba dodanych zadań
liczba zadań, w których użytkownik brał udział:
0
Liczba zadań zakończonych sukcesem
liczba odpowiedzi użytkownika wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadania
0
Liczba podziękowań wysłanych  wolontariuszom
liczba podziękowań otrzymanych od organizacji
0

Wykonane zadania

Nie wykonałeś żadnego zadania.

Oceny wykonanych zadań

Brak ocen

Moje organizacje

Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw LYADA
Kierunki, w których działamy, są naszą pasją. Brakowało nam dachu Fundacji aby zrealizować wszystkie swoje pomysły i inicjatywy. Będąc teraz razem, tworząc jedną ekipę, wymieniamy się pomysłami, inspirujemy siebie, pomagamy sobie nawzajem, pracujemy z wielką satysfakcją! I właśnie dlatego nasza Fundacja działa tak wszechstronnie! Oprócz realizacji własnych pomysłów, zamierzamy pomagać innym w realizacji ich inspiracji, chcemy usłyszeć młodzież i znaleźć to, czym nasza współczesna młodzież się interesuje, czym żyje, czego pragnie. W taki sposób rozwijamy się, wspierając twórcze i kreatywne inicjatywy, tworzymy razem miejsce przyjazne rozwoju i inspiracji!!! http://lyadafund.eu
FAJNA Spółdzielnia Socjalna
FAJNA Spółdzielnia to innowacyjny ponadnarodowy wielobranżowy podmiot ekonomii społecznej pracujący w sposób nowoczesny zarówno pod względem organizacyjnym jak i technologicznym. W dziedzinie ICT realizujemy - www.seniorit.pl . W obszarze innowacji produktowej działamy jako www.marmuro.pl . Rozwijamy działalność ponadnarodową mydlarni - Kopalnia Mydła . Inicjujemy Projekt Innowacji Przedsiębiorczości Społecznej - dobroczyn.pl .
GryCharytatywne
„Gry Charytatywne” to aplikacja, której sercem jest gra wybierana przez użytkownika spośród kilku prostych i klasycznych gier. Obok ekranu gry, w trakcie jej trwania, wyświetla się dyskretna reklama. Za każdą minutę gry reklamodawca przelewa mikrowpłatę na wskazany przez użytkownika cel charytatywny. Jednocześnie użytkownik może zapraszać znajomych i tworzyć własne grupy wsparcia dla własnych celów. Widzi ile zebrał, sam lub ze znajomymi, na jaki cel etc. Aplikacja będzie dostępna na smartfony, a także będzie możliwość grania za pośrednictwem przeglądarki.
Fundacja Azyl dla Królików
Fundacja Azyl dla Królików zapewnia azyl dla niechcianych, porzuconych, znalezionych królików, a następnie szuka im nowych, wspaniałych domów.
Fundacja Miasto Słów
Jesteśmy organizacją non-profit, zrzeszającą miłośników słowa pisanego oraz wolontariuszy akcji promujących aktywne czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy lubią książki, rozmowy o nich, a także mają ochotę zaangażować się i poświęcić swój wolny czas innym. Miasto Słów prowadzi różne akcje czytelnicze na terenie całej Polski. Naszym nadrzędnym celem jest: „szerzenie wśród dzieci i dorosłych aktywnego czytelnictwa”. Założyciele chcą pokazać, że czytanie książek może być również dla dzieci terapią, zabawą i teatrem. Dziecko nie tylko może czytać, ale też bawić się rysując książki i samemu je tworzyć. Ramowym programem Fundacji jest "Klub z Kawą nad Książką" w ramach którego w 6 miastach Polski nasi wolontariusze prowadzą spotkania klubowe. W ich ramach wspólnie z uczestnikami dyskutujemy o wspólnie wybranej i przeczytanej książce. Obecnie poszukujemy wolontariusza do prowadzenia Wirtualnego Klubu z Kawą nad Książką, którego spotkania odbywać się będą za pośrednictwem Skype. Więcej informacji o nas www.miastoslow.pl
Fundacja Court Watch Polska
Fundacja Court Watch Polska powstała 7 kwietnia 2010 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Głównym celem istnienia fundacji są szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy świadomości prawnej społeczeństwa, a także działalność na rzecz edukacji z zakresu prawa i wymiaru sprawiedliwości. Nasi wolontariusze co roku obserwują ponad 5000 rozpraw w całej Polsce. Docierają do młodzieży z przekazem, który zwiększa ich świadomość prawną i wiedzę o sądownictwie wykorzystując ciekawe narzędzia: symulację rozpraw sądowych i grę planszową Prawopolis. Publikujemy raporty, szkolimy sędziów, jesteśmy głosem obywateli w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości. Współpracujemy z wieloma uczelniami, szkołami i instytucjami - nasze działania mają wymiar ogólnopolski. Dla każdej organizacji strażniczej – czyli prowadzącej monitoring władzy i instytucji publicznych – konieczne są odpowiednie warunki działania, dlatego popieramy wszelkie działania prowadzące do ułatwienia dostępu do informacji publicznej dla obywateli oraz działania prowadzące w obronie wolności słowa, wypowiedzi, w tym wypowiedzi krytycznych wobec osób i instytucji publicznych. Z tej przyczyny wraz z innymi organizacjami pozarządowych w ramach koalicji* przygotowaliśmy projekt społeczny "Mam to w BIP-ie!". To właśnie go zgłaszamy jako zadanie w ramach e-wolontariatu i liczymy na Wasze wsparcie. Projekt „Mam to w BIP-ie” odpowiada na problem dostępności informacji publicznych umieszczanych na stronach urzędów dla osób niewidzących. Kluczowe dokumenty (np. uchwały, oświadczenia majątkowe, budżety) umieszczane są bardzo często w BIP-ach w postaci nieprzeszukiwalnych skanów, co uniemożliwia "przeczytanie" ich oprogramowaniu, z którego korzystają osoby niewidome. Utrudnia to także poszukiwanie i analizę informacji innym obywatelom, dziennikarzom i organizacjom strażniczym, które zajmują się kontrolą władzy publicznej. Na potrzeby projektu uruchomiona została strona internetowa mamtowbipie.pl i narzędzie, dzięki którym każda osoba może pomóc poświęcając kilka minut - sprawdzając BIP wybranej gminy i przekazując nam poprzez prosty formularz informacje na temat dostępności umieszczonych w nim dokumentów. Projekt prowadzony jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Osobą obsługującą wolontariuszy na TuDu.org.pl jest Izabela Manuszewska (koordynator wolontariatu w Fundacji Court Watch Polska, z którą w razie potrzeby możecie się skontaktować pod mailem: i.manuszewska@courtwatch.pl Serdecznie zapraszamy! Nasze motto: "Aby istnieć trzeba uczestniczyć", Antoine de Saint-Exupéry Bycie aktywnym obywatelem jest ważne! *W skład konsorcjum organizacji wchodzą: Fundacją Court Watch Polska (lider przedsięwzięcia), Fundacja Stańczyka, Fundacja Stabilo, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
Fundacja dla bezdomnych zwierząt FELINEUS
Fundacja Felienus z Rzeszowa została założona w grudniu 2011. Jej celem jest pomoc i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, szerzenie idei ochrony praw zwierząt oraz edukacja w tym zakresie. Najważniejszy aspekt działań organizacji dotyczy bezpośredniej pomocy porzuconym zwierzętom, dla których utworzyliśmy siatkę domów tymczasowych. Są to miejsca czasowego pobytu bezdomnych zwierząt, w których zwierzęta te dochodzą do zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego oraz miejsca, skąd trafiają do nowych domów. Są to domy i mieszkania wolontariuszy Fundacji. Bardzo często trafiają do nas zwierzęta powypadkowe, chore, wymagające długiej rekonwalescencji. W różnym stanie i o różnych rokowaniach. Każde zwierzę trafiające pod naszą opiekę dostaje wszelką niezbędną pomoc. Do tej pory Fundacja pomogła pod 1100 kotom, z czego prawie 900 znalazł nowe Dom y Oprócz działań bezpośrednio związanych z pomocą dla bezdomnych zwierząt, Fundacja Felineus przygotowuje i realizuje różnego rodzaju wydarzenia edukacyjno- informacyjno, lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Rozumiem Mruczka”, od 2016 roku kampanię „Adopcja nie gryzie” we współpracy z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym. Fundacja prowadzi także działania adopcyjne, promocyjno- informacyjne, działania charytatywno- pomocowe w Internecie, nawiązuje współpracę z innymi organizacji przygotowując oraz prowadząc wspólne działania. Działalność Fundacji Felineus na dzień dzisiejszy jest możliwa tylko dzięki darowiznom i środkom pochodzącym od osób prywatnych, sprzedaży rzeczy należących lub wykonanych przez wolontariuszy. Fundacja nie jest wspomagana przez dotacje ani stałe fundusze.
Fundacja Edukacja dla Przyszłości
Wspieramy rozwój edukacji cyfrowej, opiekujemy się lokalizacją zasobów Khan Academy w języku polskim.