Napisanie postu na facebooka

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów wyszukiwanie informacji projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2019-04-01

Opis zadania

Cel

Celem jest uzyskanie społecznej aprobaty takiego projektu. Dotarcie do szerszego grona potencjalnych partnerów.

Zakres obowiązków

Post zostanie opublikowany na stronie facebookowej Klubu
Odbiorcami są osoby z zainteresowane różnymi formami uprawiania sportu.
W poście powinien się znaleźć adres strony http://klub-sportowy-agoge.pl i logo Klubu (w przypadku grafiki)
Tekst: dowolna długość min. klika słów
Post zostanie opublikowany natychmiast po akceptacji.

Forma rozwiązania

Wolontariusz, link do zewnętrznego serwera, może wkleić na TuDuna.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Zarządzać tożsamością online
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Innych umiejętności
  • Inne

Komentarze i rozwiązania Pokaż: