Wyszukiwanie informacji na temat sportów tradycyjnych

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2021-10-20

Opis zadania

Cel

Celem jest wyszukiwanie ciekawych informacji o sportach tradycyjnych, które są mocno rozproszone w sieci. Ich wyszukiwanie, zbieranie, porządkowanie i przekazywanie zainteresowanym osobom jest ważnym elementem projektu Traditional Sport.

Zakres obowiązków

Wolontariusz wyszukuje informacje na temat sportów tradycyjnych (w różnych kategoriach) przekazując linki na adres: kwaluch@sportinstytut.pl Koordynator decyduje, które z nich trafiają na strony promujące sporty tradycyjne. Jeśli Wolontariusz wyrazi chęć pracy jako redaktor wybranych social media, będzie mógł samodzielnie publikować posty.

Forma rozwiązania

Przesłanie linków i innych informacji.
Publikacja postów.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Tworzyć treści internetowe
  • Modyfikować istniejące treści
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż: