Sporty Tradycyjne

Początek: 2018-10-22 Koniec: 2030-05-31
Na świecie zainteresowanie dawnymi sportami czy tak zwanymi sportami regionalnymi lub ludowymi stale rośnie. Powstają nowe kluby, festiwale sportów tradycyjnych, aby zachować i uratować od zapomnienia tradycje aktywności fizycznej narodów. Sporty tradycyjne w wielu krajach świadomie rozwijano i traktowano także, jako element tożsamości narodowej. W innych krajach sporty tradycyjne uległy zaniedbaniu, a nawet całkowitemu zapomnieniu. Niestety jest to także przypadek Polski, choć i u nas dyscyplin sportowych i gier ruchowych jest wiele, np. palant, rochwist, kapele… Proponujemy, aby na stronach Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji znalazło się specjalne miejsce dla sportów tradycyjnych. Chcemy z pomocą wszystkich zainteresowanych przedstawić historie, reguły gry, zdjęcia i wszystkie możliwe informacje na temat spotów tradycyjnych. Chcielibyśmy utworzyć kalendarz wydarzeń związanych ze sportami tradycyjnymi, przedstawić mistrzów, trenerów i osoby promujące sporty tradycyjne. Każda informacja, zdjęcie, wycinek prasowy czy komunikat jest ważny i wartościowy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do gromadzenia tych informacji, przekazywania innym, promowania tego ważnego elementu naszej kultury.
Fundacja IRSiE jest członkiem European Traditional Sports and Games Association (ETSGA) - Association Européenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJeST)
https://www.facebook.com/traditionalsports/
https://www.linkedin.com/groups/8655503/
http://www.sportinstytut.pl/artykuly,sporty-tradycyjne.html
Przeglądasz zadania opublikowane w Bazie Zadań