Logo

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2018-07-29

Opis zadania

Cel

Ciekawa wizualizacja tytułu projektu będzie służyć do promocji inicjatywy m.in. na facebooku, w prezentacjach, w korespondencji ze sponsorami, gośćmi spotkań Klubu oraz odbiorcami projektu tj. rodzicami i dziećmi.

Zakres obowiązków

1. Jesteśmy otwarci na pomysły e-Wolontariusza dotyczące loga projektu.
2. E-Wolontariusz może wykorzystać skrót nazwy naszego Klubu - IPC (International Parents' Club) do stworzenia loga projektu, cele Klubu: informacja, integracja i zabawa.
3. Uczestnikami Klubu są anglojęzyczni rodzice z dziećmi z różnych krajów (z całego świata), którzy mieszkają w Polsce (Gdańsku). Logo powinno nawiązywać do tego aspektu różnorodności i pokazywać integrację ludzi z różnych krajów i ich dzieci.
4. Do stworzonego logo potrzebne byłoby wskazanie użytych przez e-Wolontariusza kolorów (HEX).

Forma rozwiązania

E-Wolontariusz może przesłać swoją propozycję logo w pliku JPG. Po zatwierdzeniu projektu logo zależałoby nam również na przesłaniu wersji:
* Logo w kolorach, * Logo czarno-białe, * Logo przezroczyste (bez tła), w różnych formatach tj. JPG,PDF,PNG
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Współpracować online z innymi
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż: