Przygotowanie prezentacji

umiejętności: tworzenie i edycia multimediów projektowanie (np. grafiki) udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2018-07-15

Opis zadania

Cel

Czytelna, rzetelna miła dla oka prezentacja, powinna przekonać adresatów do udziału we wspólnej akcji, udział finansowy i wizerunkowy w fllmie promującym walory turystyczne województwa podlaskiego. Dajemy możliwość wskazania miejsc, usług oraz historii, które gminy zechcą, by były w filmie zawarte. Ponieważ większa część, to gminy małe, które do tej pory wytwarzały materiały promocyjne odnoszące się jedynie do regionu, który reprezentują, jest szansa, by teraz zaistniały w filmie obejmującym całe województwo, na równi z miejscami znanymi z materiałów promocyjnych wskazanych przez główny samorząd województwa. Poprzez film chcemy wskazać, że województwo, to nie tylko miejsca, o które w szczególności dbają włodarze, bo tam wcześniej zainwestowali fundusze.
Prezentacja powinna zawierać korzyści, jakie wynikają z produkcji filmu, wszyscy udziałowcy posiądą prawa autorskie, każdy będzie mógł reklamowac film we własnym zakresie, a fundacja będzie się ubiegać o pokrycie kosztów promocji filmu z funduszy województwa i wyjść z reklamą na cały kraj i poza jego granice, gdzy film będzie wyprodukowany w kilku językach obcych również.

Naszym celem, jest także przekonanie, że te większe ( trzy największe miasta, w tym stolica Podlasia) i mniejsze gminy powinny ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniem, tak jak potrafią to wolontariusze na TuDu i nie tylko.

Zakres obowiązków

Umiejętność pracy z wykorzystaniem Power Point lub Word ( przy innych programach prosimy o informację). Należy przygotować pełną prezentację zawierającą teksty i grafiki.

Forma rozwiązania

Pzrygotowanie prezentacji w Power Point lub Word, o przesłanie gotowej prezentacji drogą elektorniczną.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Współpracować online z innymi
  • Kreatywnego korzystania z Internetu
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż: