Prezentacja filmu promocyjnego

Początek: 2018-07-03 Koniec: 2018-07-15
Fundacja została założona z myślą o wspieraniu polskiej turystyki i działaniach w tym kierunku. Jednym z elementów tych działań, są działania integrujące środowiska, organizacje, urzędy, usługi itd. , by móc wymieniać się doświadczeniem i wiedzą, oraz wzajemnie wspierać. Wiemy, że nie jest to łatwe zadanie, ale wiemy też, że nie jest niewykonalne. Naszym twardym postanowieniem, jest wyprodukowanie filmów promujących walory turystyczne województw, (następnie wspólnego dla Polski), innego niż zakładają wizje poszczególnych samorządów na szczeblach wojewódzkich. Chcemy oddać głos „MALUĆKIM”, którzy często tego głosu nie mają i pozwolić pokazać to, czego nikt do tej pory nie pokazał. Już dysponujemy surówką z jednego z regionów, którą chętnie zaprezentujemy odbiorcom.
Co:
Obecnie pracujemy nad filmem, który wypromuje turystykę w województwie podlaskim. Będzie to pilotażowy film, który pozwoli skupić zarówno samorządy jak i usługi indywidualne wokół tematu. Przedstawiciele tych drugich, chętnie chcą współpracować ze sobą przy realizacji filmu, podsuwają swoje pomysły, oferują pomoc. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z przedstawicielami mniejszych i większychych gmin i oni również chcą wziąć udział w projekcie.
Czego potrzebujemy:
Aby ładnie przedstawić nasz pomysł w wersji „na papierze”, musimy przygotować prezentację i kosztorys. Tym drugim już się zajęliśmy, więc potrzebujemy pomocy przy przygotowaniu prezentacji, która w prosty, ale interesujący sposób przedstawi zarządom gmin nasz projekt. Do tego potrzebujemy zredagowania tekstu, który będzie brzmiał profesjonalnie i klarownie.
Przeglądasz Archiwum