Opracowanie logo Journal of Sport and Recreation

umiejętności: tworzenie i edycia multimediów projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2018-03-31

Opis zadania

Cel

Celem jest opracowanie logo dla pisma naukowego/popularnonaukowego, publikującego treści w zakresie sportu i rekreacji. Logo musi być związane z pismem - edukacją i sportem

Zakres obowiązków

Rezultatem pracy powinna być propozycja logo dla pisma Journal of Sport and Recreation.

Forma rozwiązania

Projekt powinien zostać przesłany na adres kwaluch@sportinstytut.pl
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Tworzyć treści internetowe

Komentarze i rozwiązania Pokaż: