Journal of Sport and Recreation

Początek: 2017-06-20 Koniec: 2099-12-31
Pismo naukowe w zakresie sportu i rekreacji. Publikowane są teksty anglojęzyczne według przyjętych wymogów redakcyjnych.
Więcej szczegółów: http://www.sportinstytut.pl/artykuly,journal-of-sport-and-recreation.html
Przeglądasz Archiwum