Burza mózgów: przykłady wolontariatu w instytucjach, organizacjach

umiejętności: wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2018-02-15

Opis zadania

Cel

Szukamy instytucji – domy kultury, muzea, biblioteki, które współpracują z wolontariuszami (wolontariat długofalowy, akcyjny, szkolny, międzypokoleniowy).

Naszym celem jest zebranie dobrych praktyk i zorganizowanie wizyt studyjnych w takich instytucjach.

Zakres obowiązków

Poszukujemy przykładów dobrej współpracy instytucji z wolontariuszami. Miejsc, gdzie wolontariusz jest członkiem zespołu, ma szansę współtworzyć ofertę, rozwijać swoje pasje, zwiększać kompetencje.

Być może w Waszej okolicy są takie instytucie, może sami z nimi współpracujecie? Podzielcie się z nami również swoim doświadczeniem.
A może umiecie takie znaleźć w Internecie?

Forma rozwiązania

Czekamy na Wasze odpowiedzi w rozwiązaniach poniżej.

Podajcie nazwę instytucji lub organizacji, która współpracuje z wolontariuszami, ew nazwy projektów, w które byli zaangażowani wolontariusze.

Chętnie prześlemy Wam w podziękowaniu paczuszkę z naszymi gadżetami!
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-02-05 15:10:48
Biblioteka Miejska w Bytowie (77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2, bibmbyt@wp.pl, tel. 598222308) dzięki nawiązaniu współpracy z Jackiem Prądzińskim, wolontariuszem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Mobilnym Doradcą ICT Sektora 3.0, który ponadto pracuje jako bibliotekarz (kustosz Oddziału dla Czytelników Dorosłych) w bytowskiej Bibliotece, od kilku miesięcy odbywają się nietypowe szkolenia warsztatowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, których odbiorcami są bibliotekarki i bibliotekarze powiatu bytowskiego. Biblioteka Miejska w Bytowie jest jedynym wsparciem w nabywaniu kompetencji ICT przez bibliotekarzy z bibliotek miejskich i gminnych powiatu bytowskiego. Inauguracyjne szkolenie z nowych technologii odbyło się 9 grudnia 2016 roku. Szkolenia prowadzi Jacek Prądziński - Mobilny Doradca ICT Sektora 3.0. Mobilny Doradca – to ekspert z zakresu ICT, który działa w ramach Sektora 3.0 – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, adresowanego do organizacji non-profit, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności. W sposób szczególny wspiera organizacje i instytucje z małych miejscowości. Program realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szkolenia warsztatowe dla bibliotekarzy odbywają się cyklicznie co dwa miesiące, ponadto wszyscy bibliotekarze mogą liczyć na stałe wsparcie ze strony Mobilnego Doradcy w ramach indywidulanych konsultacji telefonicznych, bądź mailowych. W ramach nowej oferty Biblioteka Miejska w Bytowie proponuje m.in.:

szkolenia w zakresie:
• nowe technologie w promocji biblioteki,
• nowe technologie w zarządzaniu biblioteką,
• nowe technologie w marketingu biblioteki,
doradztwo:
• pomoc w diagnozie problemów i potrzeb biblioteki,
• doradztwo w zakresie tworzenia strategii wykorzystywania technologii.
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-02-14 13:38:04
Biblioteka Gdynia, współdziałając z Centrum Współpracy Młodzieży, od wielu lat przyjmuje wolontariuszy w ramach European Voluntary Service.

W filiach instytucji pracują młodzi ludzie z krajów niemal całej Europy. Aktywnie uczestniczą oni w poszerzaniu oferty kulturalnej poszczególnych placówek. Organizują darmowe lekcje języka angielskiego oraz języków ojczystych (rosyjskiego, ukraińskiego czy ormiańskiego), warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, współtworzą projekt „Biblioteki na plaży” – letniej czytelni i punktu bookcrossingowego na gdyńskiej plaży miejskiej.

Wolontariusze aktywnie włączają się także w bieżącą pracę biblioteczną - m.in. pomagają w organizowaniu i porządkowaniu księgozbioru czy udzielają informacji czytelnikom.