Wolontariat w kulturze

Początek: 2018-02-01 Koniec: 2018-12-05
Projekt Wolontariat w kulturze ma charakter profesjonalizacyjny. Jego celem nadrzędnym jest tworzenie otoczenia społecznego instytucji kultury w oparciu o wolontariat, a także upowszechnianie dobrych praktyk i narzędzi do efektywnego, odpowiedzialnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami zarządzania nim.

Od trzech lat działamy na rzecz pogłębiania współpracy między instytucjami kultury a wolontariuszami w całym kraju, organizując szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, webinaria i projekty grantowe.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Burza mózgów: przykłady wolontariatu w instytucjach, organizacjach