Stworzenie w exelu bazy danych szkół powiatów rybnickiego i wodzisławskiego

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2018-02-16

Opis zadania

Cel

Celem zadania jest stworzenie w programie exel bazy danych szkół podstawowych powiatów rybnickiego i wodzisławskiego (szkoły podstawowe osobno i gimnazja osobno). Każda szkoła w osobnym wierszu, każda informacja w osobnej kolumnie (typ szkoły prywatna,publiczna| etap kształcenia podstawowa/gimnazjum| nazwa szkoły| miejscowość| kod pocztowy| ulica z nr| telefon| e-mail| adres www| imię dyrektora/dyrektorki| nazwisko| forma grzecznościowa czyli Szanowna Pani/ Szanowny Pan). Każdy powiat w osobnej zakładce/skoroszycie.

Dzięki takiej bazie będziemy mogli rozesłać mailing i pocztę z naszą ofertą edukacyjną skierowaną do szkół. Pozwoli nam to zwiększyć częstotliwość naszych zajęć i rozszerzyć grupę dzieci i młodzieży, którym przekażemy naszą wiedzę i pasję.

Zakres obowiązków

-przygotowanie 1 pliku w programie exel z 2 skoroszytami danych: szkoły powiatu rybnickiego, szkoły powiatu wodzisławskiego.
-układ tabeli do uzupełnienia: typ szkoły prywatna,publiczna| etap kształcenia podstawowa/gimnazjum| nazwa szkoły| miejscowość| kod pocztowy| ulica z nr| telefon| e-mail| adres www| imię dyrektora/dyrektorki| nazwisko| forma grzecznościowa czyli Szanowna Pani/ Szanowny Pan
- listę szkół zazwyczaj można znaleźć na stronach powiatu lub kuratorium, jednak, żeby uzupełnić wszystkie pola, należy sprawdzić stronę internetową każdej szkoły osobno.

Forma rozwiązania

plik programu exel
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-02-05 10:48:30
Drodzy, a może moglibyście zrobić taki skoroszyt online (np. na Dysku Google) i zamieścić tu link do niego? Jak będziemy wszyscy pracowali na jednym pliku, to będzie nam łatwiej :)