Wyszukiwanie informacji o aktualnych konkursach grantowych ogłaszanych przez fundacje korporacyjne

umiejętności: wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad
Termin realizacji: 2018-03-31

Opis zadania

Cel

Zadanie ma na celu monitorowanie stron fundacji korporacyjnych i wyszukiwanie informacji o ogłaszanych przez nie konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych. Codziennie nasz dwuosobowy mikro-zespół e-wolontariuszek przegląda internet i znajduje informacje o konkursach dotacyjnych, które umieszczamy na naszym profilu FB Konkursy dla NGO https://www.facebook.com/konkursyNGO/.
W Polsce działa kilkadziesiąt fundacji korporacyjnych (czyli fundacji tworzonych przez różne firmy), więc nie starcza nam czasu na codzienne sprawdzanie strony każdej z tych organizacji. Chcemy abyście nam w tym pomogli i dołączyli do naszego zespołu e-wolontariuszy. Jeśli znajdziecie ciekawą informację umieścimy ją na Facebooku i podziękujemy Wam w poście. Docenią to też na pewno nasi czytelnicy i podziękują lajkami i komentarzami :)

Zakres obowiązków

1. Listę fundacji korporacyjnych znajdziesz m.in. na naszym blogu: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/08/granty-z-fundacji-korporacyjnych.html
2. Zajrzyj na ich strony i zobacz czy w ostatnim czasie ogłosiły konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych (szukamy informacji o konkursach o zasięgu kilku con. województw, na najlepiej konkursach ogólnopolskich).
3. Jeśli znajdziesz informację o trwającym konkursie grantowym - zobacz czy informacja ta jest już na naszym Facebooku Konkursy dla NGO: https://www.facebook.com/konkursyNGO/
4. Jeśli jeszcze nie opublikowałyśmy informacji o znalezionym przez Ciebie konkursie na Facebooku - prześlij nam informację z linkiem do strony konkursu.

Pamiętaj:
- publikujemy informacje o konkursach dotacyjnych dla organizacji pozarządowych (m.in. fundacji, stowarzyszeń),
- skupiamy się na konkursach, w których mogą brać organizacje pozarządowe z całej Polski,
- chodzi nam o konkursy, dzięki którym organizacje mogą zdobyć fundusze (granty) na swoje projekty i działania.

Forma rozwiązania

Informacje o znalezionych konkursach możecie publikować w postach pod tym zadaniem lub napisać do nas prywatną wiadomość na Facebooku https://www.facebook.com/konkursyNGO/

Przykładowa treść informacji o konkursie:
"[DZIECI] [EDUKACJA] Konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji wspierających dzieci i młodzież w trudnej sytuacji. Adresatami są organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego dla dzieci i nastolatków, takie jak świetlice środowiskowe, ogniska czy kluby, w których znajdują pomoc młode osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, trudną sytuacją życiową, ale również świetlice szpitalne lub szkolne, które realizują ważne programy wsparcia lokalnych społeczności, w tym dzieci i ich rodzin.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2017.
Jury konkursu wyłoni najciekawsze propozycje programu rozwojowego dla podopiecznych placówek i przyzna granty na ich realizacje oraz na konieczny remont, odnowienie lub wyposażenie budynku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2018 roku.
https://ikea.prowly.com/23535-ikea-przyzna-granty-organizacjom-pomagajacym-dzieciom-i-mlodziezy-w-polsce"
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-11 16:37:08
Zgłaszam się.

[EKONOMIA], [EDUKACJA NBP] - dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej. Konkurs jest adresowany

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej. O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby prawne, inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2017
Źródło:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2017080.html Uwaga. Strona Fundusze NGO nie wyraża zgody na powielanie zamieszczanych w na stronie tekstów lub ich fragementów bez ich zgody.
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-11 21:02:32
Dziękujemy bardzo :) Czy możesz wskazać, gdzie znalazłaś informację, że zgłoszenia są przyjmowane do 31.01.2017? Zwykle wnioski do NBP można było składać przez cały rok.
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-12 22:01:47
Dzień dobry,

W wiadomości na stronie Fundusze dla NGO znalazłam informację data wydarzenia od 2017-02-23 do 2017-12-31. Stąd wywnioskowałam, że data 2017-12-31 jest ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń. Ogłoszenie pochodzi ze strony Fundusze NGO http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2017080.html
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-14 12:37:22
[ RELACJE MIĘDZY LUDZKIE] [ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ] [WIEDZĄ O MEDIACH] [BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZY NARODOWE] [KULTURA AMERYKAŃSKA]
Konkurs organizowany przez ambasadę amerykańską.
Składanie wniosków do 31.12.2017 drugi etap konkursu wiosna 2018
Program Grantów jest adresowany do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – co obejmuje organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne. Maksymalna kwota grantu wynosi 25 000 USD. Zazwyczaj wysokość grantów waha się w granicach 5–10 tys.
Składanie wniosków
Aby ubiegać się o grant, należy wypełnić formularz w j. angielskim według następującego wzoru: https://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/23/2016/12/applicatiopn_pl.pdf
wysłać go w formie elektronicznej, jako załącznik, na adres: GrantsPoland@state.gov.

Źródło: https://www.rownacszanse.pl/sp15


organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-14 19:40:10
Mateusz, dziękujemy bardzo! Pisaliśmy już o tym konkursie 25 listopada 2017, ale na pewno o nim jeszcze napiszemy ponownie na początku roku, kiedy będzie znany kolejny termin naboru. Zachęcamy do dalszego szukania informacji!
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-14 19:50:50
Anna,
Jutro znaleziona przez Ciebie informacji pojawi się na FB https://www.facebook.com/konkursyNGO/. Zapraszamy do dalszego przesyłania informacji :)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-16 17:57:19
[ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ] [ŚWIADOMOŚĆ NARODOWĄ]
Konkurs Urzędu Do Spraw Kombatantów.

Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 1 000 000 zł.
Terminy składania ofert

1. Wyznacza się następujące terminy składania ofert:

a) do 31 stycznia 2018 r.;

b) do 27 kwietnia 2018 r.;

c) do 7 września 2018 r.
Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub przesłana za pośrednictwem poczty w terminie określonym w otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
Źródło: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urząd/dotacje/rok-bieżący/1054-otwarty-konkurs-ofert-na-2018-rok.html
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-16 18:18:55
[WSPIERANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH]
Konkurs organizowany przez tesco.
Jeżeli macie pomysł na to, jak poprawić jakość życia mieszkańców Waszej okolicy - zachęcamy do aplikowania w Programie. Wspólnymi siłami napiszmy szczęśliwą historię dla Waszych rodzin, sąsiadów i przyjaciół.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców aktywnie działających w środowiskach lokalnych. Nagrodami w konkursie jest 150 grantów, każdy na kwotę 5 000 PLN z przeznaczeniem na realizację projektu społecznego. Wybór zwycięskich projektów będzie odbywał się dwustopniowo: w pierwszej kolejności Komisja Grantowa dokona wyboru najciekawszych projektów, które następnie zostaną poddane głosowaniu, przeprowadzonym lokalnie wśród klientów w wybranych sklepach Tesco.
Aby wziąć udział w programie należy zgłosić swój projekt społeczny, zgodnie z wymaganiami regulaminowymi, które dostępne są na stronie www.pomagamy.tesco.pl.
Źródło: http://www.fundacjatesco.pl/pl/jak-dzialamy/programy-zewnetrzne/program-grantowy-decydujesz-pomagamy/o-programie-19.html
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-17 16:08:55
Mateusz, Dziękujemy bardzo za nowe rozwiązania. Jurto opublikujemy informację o konkursie Urzędu ds. Kombatantów na naszym FB. Jeśli chodzi o konkurs TESCO - na ten rok jest już zakończony nabór wniosków. Pozdrawiamy :)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-22 14:12:53
[PROWADZENIE OŚRODKA ADOPCYJNEGO]
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Data wydarzenia: od 2017-12-20 do 2018-01-10
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2018-2022 zadania publicznego związanego z realizacją zadania Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie realizacji zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa opolskiego.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa w ramach zadania zleconego polegającego na organizacji i prowadzeniu niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie Województwa Opolskiego należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pok. 150 lub pok. 151, ul. Piastowska 14 w Opolu lub w sekretariacie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Hallera 9 w Opolu, pok. 103.

Źródło: http://bip.opolskie.pl/2017/12/zarzad-wojewodztwa-opolskiego-na-podstawie-art-11-ust-2-art-13-i-14-oraz-art-16-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-tj-dz-u-z-2016-r-poz-1/
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-22 19:28:22
Dziękujemy bardzo :)
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-01-10 12:37:26
[PIELĘGNOWANIE TRADYCJI ORAZ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ]

Konkurs organizowany przez MON.
Termin składania wniosków do 31.01.2018r.
Program ma na celu propagowanie wartości narodowych, świadomości obywatelskiej oraz pielęgnacja tradycji i historii.
Kwota na realizację zadań: 1000 000 zł.

Wnioski do pobrania na : www.wojsko-polskie.pl
Źródło: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-12018owzs-103257698g/
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-01-10 13:20:25
Dodaliscie to chwilę przed moim postem teraz zauważyłem
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-01-11 17:33:27
Tak, ten konkurs już u nas był. Ale dzięki za link :) Jak znajdziesz coś jeszcze - to daj znać.
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-02-16 15:22:09
Dzień dobry

Konkursy dla NGO wprawdzie już zamieszczały informacje o Firmach i Fundacjach korporacyjnych przyznających wsparcie po przez bieżące rozpatrywanie wniosków ale może akurat któraś pozycja z gromadzonych przeze mnie od ponad roku informacji przyda się (skopiowałem z własnych notatek, bo w pliku word to mam, ale korzystam dziś ze starszego komputera, poprawiałem błędy i może mi wszystkiego nie zapisać). Główne żródło: http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/

Linki do Fundacji przyznających wsparcie innym stowarzyszeniom po przez bieżące rozpatrywanie wniosków bez określenia wysokości pomocy - w większości termin oczekiwania na decyzje wynosi trzy miesiące:

1.) Fundację Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona
[Oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.]

https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/#tab1

2.) Fundacja Turon
[Projekty rzecz dobra publicznego.]

http://www.fundacjatauron.pl/jak-uzyskac-pomoc/co-zrobic/Strony/co_zrobic.aspx

3.) Grupa ENERGA
[Fundacji Energia udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.]

http://grupa.energa.pl/komu_pomagamy.xml

4.) Fundacja PGE
[Nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.]
http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/filantropia

5.) City Handlowy Fundacja im. Kronenberga
[Innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety ochrony zdrowia, polityka społeczna.]

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

6.) Grupa ENEA
[Udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.]

https://www.enea.pl/pl/formularz-fundacja

7.) Fundacja ORLEN – DAR SERCA ( także wspiera zawodową i Ochotniczą Straż Pożarną – sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków)
[Wsparcie dla osób fizycznych i prawnych oraz straży pożarnych.]

http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/JesliPotrzebujeszPomocy/Strony/Wniosek-o-darowizne.aspx

8.) Fundacja PBS POMAGAM
[Zdrowie, edukacja, pomoc. Wsparcie dla służby zdrowia]

http://pbspomagam.pl/

9.) Fundacja LOTOS
[Wsparcie dla osób fizycznych i prawnych.]

http://odpowiedzialny.lotos.pl/1934/fundacja_lotos/zasady_wspolpracy

10.) PSG
[Wydarzenia patriotyczne i historyczne, sprawy społeczne. tj. wsparcie osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp., nauka i edukacja, sport i zdrowy style życia, kultura i sztuka, ekologia i ochrona środowiska.]

https://www.psgaz.pl/darowizny

11.) Fundacja Eko Cykl
[Ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju, edukacja ekologiczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.]

http://www.fundacja-ekocykl.pl/jak-otrzymac-pomoc/

12.) Fundacja KGHM
[Osoby fizyczne – zdrowie.
Instytucje i NGO: Zdrowie i bezpieczeństwo, sport i rekreacja, nauka i edukacja, kultura i tradycja.]

http://fundacjakghm.pl/dla-instytucji;jsessionid=769DD949F3DAAFDAB6801E2938DB87F0

13.) Fundacja Wawel z Rodziną
[Udzielanie pomocy oraz wspieranie polskich rodzin i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi.]

http://www.fundacjawawel.pl

14.) Fundacja FAKTU „SERCE DLA DZIECI ‘’
Fundacja pomaga w szczególności: dzieciom, samotnym rodzicom z dziećmi, rodzinom wielodzietnym, samotnym osobom starszym, grupom osób znajdujących się w trudnej sytuacji, placówkom medycznym, placówkom opiekuńczym, placówkom edukacyjnym

http://www.fundacjafaktu.pl/komu-pomagamy
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-02-16 20:18:21
Super, dziękujemy bardzo. Przejrzymy listę i na pewno z niej skorzystamy. Miłego weekendu!
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-02-20 22:33:11
[INFRASTRUKTURA]
Wystartowała kolejna, a pierwsza tegoroczna edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation gdzie można otrzymać 25000zł na projekty infrastrukturalne, czyli takie, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych trwałych cech funkcjonalnych.

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór trwa do 30 czerwca 2018 roku.

Źródła:
https://www.facebook.com/kulczykfoundation/
http://www.kulczykfoundation.org.pl/
organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-02-23 19:15:02
Dziękujemy bardzo! Tej informacji jeszcze u nas nie było :) Jutro umieścimy post na FB.