Stworzenie przykładowej pracy multimedialnej
z projektu: E- Senior użytkownika: Fundacja Przystań

umiejętności: tworzenie i edycia multimediów projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2017-07-15

Opis zadania

Cel

praca multimedialna musi się opierać na zdjęciach zrobionych podczas wycieczki do Trójmiasta organizowanych w dniach 22.06.2017 .
Przykładowy pokaz ma pomóc seniorom stworzyć własny, samodzielny zarys prezentacji, który będą mogli zaprezentować podczas ostatniego spotkania projektowego.
Prezentacja powinna zawierać:
-logo naszej Fundacji
-temat: Trójmiasto widziane okiem seniora
- zdjęcia o tematyce nadmorskiej w załączniku
-opis wycieczki w załączniku
- prezentacja powinna składać się z 20 slajdów w programie PowerPoint
- podczas odtwarzania prezentacji mile słyszana muzyka relaksacyjna w tle i automatyczne przerzucanie slajdów.


-termin realizacji zadania do 15.07.2017

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: