E- Senior

Początek: 2017-07-06 Koniec: 2017-12-31
Projekt E-SENIOR dedykowany jest dla osób starszych z miasta Szczecinek.
Jest to kurs obsługi komputera oraz internetu dla osób wieku poprodukcyjnym.

Celem głównym projektu jest e-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera w życiu codziennym.
- nabywanie umiejętności korzystania z portali społecznościowych,
- sporządzanie dokumentów w edytorze tekstów,
- wysyłanie listów elektronicznych( podtrzymywanie więzi rodzinnych, uczestnictwo w społeczeństwie),
-przeglądanie stron internetowych,
-aktywizacja osób starszych poprzez wspólne wyjazdy, spotkania,
- tworzenie pracy multimedialnej- temat przewodni " Morski krajobraz"
Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi.

Przeglądasz Archiwum