stworzenia logo projektu

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2017-08-18

Opis zadania

Cel

Stworzone logo pomoże nam w utożsamieniu się uczestnika z projektem. Będzie symbolem rozpoznawczym kolejnych edycji Testu. Logo w swoim obrazie powinno zawrzeć piktogram pracy i osoby niepełnosprawnej, ale bez piętnowania i wzbudzania litości nad niepełnosprawnością; fajnie gdyby logo projektu było kompatybilne z logo stowarzyszenia Atut np. barwa bądź czcionka . Prosimy o przesłanie projektu na nasz e-mail:
biuro@atut-szczecinek.org

Pozdrawiamy Edzia & Ola

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: