Test kompetencji zawodowych

Początek: 2017-08-16 Koniec: 2017-10-31
Osoba niepełnosprawna jest wykluczona zawodowo, nasze Stowarzyszenie chce to zmienić. Dlatego organizujemy dla nich próby pracy wolontarystycznej w marketach i gastronomii. Aby pokazać ich możliwości chcemy przeprowadzić test kompetencji zawodowych. w ramach tego o pomoc w zakresie: stworzenia logo projektu oraz dyplomów, pozyskania sponsorów, stworzenia mapki miejsca, w którym będziemy odbywać test ( miasto Borne Sulinowo), zaprojektowanie wykazu busów i autobusów PKS oraz bazy noclegowej. Jak i również opracowanie prezentacji na nasze multimedia z wykonanych podczas Testu Kompetencji zdjęć i filmików.

Pozdrawiamy Edzia & Ola
Przeglądasz Archiwum