Wyszukiwaniem stron na Facebooku, na których można promować sporty tradycyjne

umiejętności: wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2099-12-31

Opis zadania

Cel

Wyszukiwanie stron na Fb i innych portalach w celu promowania sportów tradycyjnych. Celem jest zwiększenie widoczności i obecności projektu dotyczącego sportów tradycyjnych w mediach.

Zakres obowiązków

Praca polega na promowaniu strony FB sportów tradycyjnych (https://www.facebook.com/sportytradycyjne/), opracowaniu strategii promocji i zwiększenia obecności na innych stronach, zwłaszcza ogólnodostępnych.

Forma rozwiązania

Informacja o efektach działań promocyjnych, informacyjnych, o obecności na innych portalach, o zamieszczeniu informacji o stronie Fb (https://www.facebook.com/sportytradycyjne/), a także liczba osób zwiększająca polubienia na Fb.

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-07-01 19:59:08
https://www.facebook.com/sportytradycyjne/
https://www.facebook.com/Sportowe24/
https://www.facebook.com/Promowanie-Stron-Sportowych-444714235691522/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/sportmews/
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-02-14 19:33:33
https://www.facebook.com/sportytradycyjne/
https://web.facebook.com/traditionalsportsandgames/?ref=br_rs
https://web.facebook.com/sportnewsPL/?ref=br_rs
https://web.facebook.com/Sport-w-obiektywie-391663174280046/?ref=br_rs
https://web.facebook.com/groups/466172556918788/?ref=br_rs
https://web.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/?ref=br_rs