Promocja pisma Journal of Sport and Recreation

umiejętności: tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2099-12-31

Opis zadania

Cel

Zadanie służy utworzeniu skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy wydawcą pisma (Fundacja IRSiE) oraz organizacjami (np. uczelnie wyższe, instytutu badawcze, organizacje sportowe) i osobami potencjalnie zainteresowanymi publikowaniem artykułów na łamach pisma. Innym ważnym kierunkiem jest dystrybucja informacji o piśmie i udostępnianie wszystkim zainteresowanym (nieodpłatnie), a także promowania tytułu, jako wiarygodnego i ważnego źródła informacji o sporcie i rekreacji.

Zakres obowiązków

- budowanie bazy danych potencjalnie zainteresowanych publikacją
- budowanie bazy danych odbiorców pisma
- promowanie pisma w mediach elektronicznych
- pomoc w pozyskiwaniu artykułów
- współpraca z redakcją pisma

Forma rozwiązania

pozyskane artykuły do publikacji, uzupełniana baza odbiorców informacji

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2017-12-29 09:46:12
Bardzo dziękuję za informację. Czekam na Pana kontakt: kwaluch@sportinstytut.pl Pozdrawiam Kazimierz Waluch
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2018-07-15 15:42:53
Jestem wstępne zainteresowany