Opis Sportów tradycyjnych

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów tworzenie baz danych wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2018-03-31

Opis zadania

Cel

Celem jest zaprezentowanie poszczególnych sportów tradycyjnych na świecie, ich różnorodności i bogactwa.

Zakres obowiązków

Opis wybranych sportów tradycyjnych zgodnie z przyjętą strukturą informacji:
1. Nazwa
2. Nazwa w języku rodzimym
3. Miejsce praktykowania (kontynent, państwo, naród)
4. Historia
5. Opis (zasady, zawodnicy, miejsce, sprzęty, urządzenia etc.)
6. Stan obecny:
a) sport niepraktykowany,
b) sport praktykowany (związki, wyniki, zawody, kalendarium mistrzowie etc.)
7. Załączniki (dokumenty, regulaminy etc.)
8. Źródła informacji (książki, artykuły, wywiady, galeria zdjęć, video etc.)
9. Kontakty (związki, federacje, kluby, trenerzy etc.)
Każdy opis powinien być przygotowany w języku polskim i uwzględniać (jeśli to możliwe) wszystkie elementy struktury. Propozycje związane z uatrakcyjnieniem informacji, jej wzbogaceniem czy zmianą, mile widziane.

Forma rozwiązania

Przesłanie gotowego przygotowanego, autorskiego materiału na adres kwaluch@sportinstytut.pl

Komentarze i rozwiązania Pokaż: