Przygotowanie projektu koszulki promującej działaność Human Resources Committee

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2017-05-11

Opis zadania

Cel

Human Reources Committe jest częścią większej całości, którą jest AEGEE-Europe - Europejskie Forum Studentów. Jedna z największych, międzynarodowych organizacji studenckich działających w Europie. Naszym celem jako jednostki zajmującej się zasobami ludzkimi jest wsparcie innych lokalnych jednostek w zarządzaniu ich zasobami ludzkimi, dbanie o rozwój członków organizacji, motywowanie ich do podejmowania nowych wyzwań. Do tej pory nie byliśmy znani i rozpoznawalni dlatego nie zbyt wiele osób wiedziało, że może się do nas zwrócić o pomoc. Chcemy to zmienić i zwiększyć różnymi metodami naszą rozpoznawalność oraz wewnętrznie nas zintegrować jako zespół.

By osoby z zewnątrz mogły nas łatwo zidentyfikować podczas eventów w trakcie, których reprezentujemy HRC, chcemy osoby z naszego zespołu zapatrzeć w zindywidualizowane koszulki, które będą jednocześnie fajną pamiątką i docenieniem ich wkładu i zaangażowania.

Mamy już szkic projektu, ale potrzebujemy kogoś, kto mógłby nam przygotować jego wersję elektroniczną.

Szczegóły dotyczące projektu:
Przód koszulki ma zwierać:
​You can't spell
hero without
(w formie logo* superbohatera)

Kolory logo muszą uwzględniać kolory zgodne z Visual Identity AEGEE

Tył koszulki:
Wersja 1 (spersonalizowana)
Logo HRC (w przygotowaniu) and AEGEE-Europe (do wygenerowania tutaj: http://www.zeus.aegee.org/logo-generator/logo/customise) on the top or on the bottom
I'm XYZ (uwzględniające imię)
Obrazek/ kształt superbohatera/ superbohaterki - w zależności od płci
- an HR HERO / - an HR HEROine

Wersja 2
Niespersonalizowana
J.W ale bez I'm XYZ

Mam nadzieję, że wszystkie szczegóły dotyczące projektu są jasne. Gdyby pojawiły się jednak jakieś wątpliwości chętnie udzielę dodatkowych informacji.

W google drive potrzebne szkice, przykładowe sylwetki superbohaterów i inne informacje.

https://drive.google.com/drive/folders/0B3_jV0R1U_f5MkdtY3dsMG5yMHc?usp=sharing

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: