Zwiększenie rozpoznawalności HRC

Początek: 2017-05-07 Koniec: 2017-05-18
Projekt ma na celu zwiększenie rozpoznawalności Human Resources Committee w obrębie AEGEE. Chcemy być bardziej widoczni wśród osób, które potencjalnie potrzebują naszej pomocy, naszego doradztwa związanego z rozwojem Zasobów Ludzkich w danym oddziale lub innym Ciele Europejskim.

Nasz Committee dba o rozwój członków organizacji, poprzez współtworzenie strategii treningowo-rozwojowej, organizowanie warsztatów, szkoleń, przygotowywanie materiałów szkoleniowych, służenie bieżącą pomocą.

By zwiększyć naszą rozpoznawalność w trakcie statutowych eventów naszej organizacji, a jednocześnie budować poczucie przynależności do HRC w osobach należących do tego Committee chcemy m.in. przygotować projekt koszulek.
Przeglądasz Archiwum