Festiwal Innowacyjnej Edukacji - zadania

umiejętności: tworzenie i edycia multimediów wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem
Termin realizacji: 2017-04-26

Opis zadania

Cel

Fundacja JMP – inspiracje w edukacji organizuje 26 kwietnia 2017 r. w gdańskiej Ergo Arenie Festiwal Innowacyjnej Edukacji.
Do pomocy w to ważne wydarzenie dla polskiej edukacji potrzebujemy min. 150 wolontariuszy (w tym 5 osób do obsługi strefy VIP). Osoby te mają czuwać nad prawidłowym przebiegiem całego wydarzenia, a ich pracę będzie koordynować wyznaczona osoba wybrana przez organizatora

Do zadań wolontariuszy należeć będzie:
 koordynacja uczestników (witanie oraz opieka nad uczestnikami eventu, sprawdzanie zaproszeń, pomoc w odnalezieniu miejsca w hali)
 udzielanie informacji o sposobach poruszania się wokół oraz na obiekcie
 informacja o komunikacji publicznej
 asysta osobom z niepełnosprawnościami
 obsługa szatni
 pomoc logistyczna/wsparcie techniczne (zlecone zadania związane z przygotowanie infrastruktury wydarzenia np. z przygotowaniem sali)
 rozdawanie cateringu, publikacji „Mapy myśli dla dzieci i młodzieży”, materiałów promocyjno-szkoleniowych wszystkim uczestnikom eventu
 wydawanie akredytacji/pomoc w obsłudze mediów
 prowadzenie mobilnych punktów informacyjnych
 pomoc na parkingu obiektu
 czuwanie nad sprawnym przebiegiem poszczególnych cześć programu
 pomoc artystom/animatorom prowadzącym poszczególne atrakcje
 asystowanie przy obsłudze warsztatów artystyczno-edukacyjnych
 reagowanie w sytuacjach kryzysowych
 animowanie/organizacja uczestników biorących udział w wydarzeniu
 informacja o bezpieczeństwie
 inne zadania powierzone przez koordynatora

Współpraca od września i miesiąc przed wydarzeniem, aby dopiąć wszystkie szczegóły i na pewno 26.04.2017 r. od godz. 8.00 do 18.00

CV ze zdjęciem przesłane na adres: edukacja@grupajmp.pl

Osoba biorąca udział w Festiwalu Innowacyjnej Edukacji, będzie miała możliwość rozwoju i zdobycia nowego doświadczenia, a także sprawdzi się w pomocy w organizacji tak dużego przedsięwzięcia. Wolontariusz/ka będzie miał/a możliwość spotkania wpływowych osób ze świata biznesu, polityki, sportu. Dla każdego uczestnika/uczestniczki przewidziane jest zamknięte spotkanie ze światowej sławy prof. Tony Buzanem (twórcą Mind Mapp). W naszej Fundacji panuje inspirująca atmosfera.
Każdy otrzyma tzw. Pakiet wolontariusza. W jego skład będą wchodzić: koszulka, smycz z identyfikatorem; catering, darmową komunikację miejską na terenie Gdańska podczas Festiwalu i towarzyszących mu innych wydarzeń. Organizator zapewnia catering, ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w dniu działania), szkolenia z pierwszej pomocy, topografii miejsca i inne. Odbędzie się także spotkanie zapoznawcze z wolontariuszami oraz pracownikami. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma dyplom/certyfikat.

Szczegóły w załączniku.

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: