Uruchomienie aukcji na rzecz hopsicjum na facebooku

umiejętności: wyszukiwanie informacji udzielanie profesjonalnych porad
Termin realizacji: 2016-10-31

Opis zadania

Cel

Opieka nad chorymi w ostatnim stadium choroby powinna być na jak najwyższym poziomie, ponieważ każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci, do bezpieczeństwa, do usuwania bólu, do spokojnego odejścia. Zapewnienie takich warunków wymaga dużych pieniędzy (personel medyczny, leki, środki opatrunkowe, wyżywienie, i wiele innych). Nasze hospicjum (Jana Pawła II w Bielsku-Białej, które przygotowuje się do rozpoczęcia działalności) musi szukać środków finansowania w wielu miejscach i na różne sposoby. Jednym z nich jest facebook i możliwość prowadzenia na nim aukcji atrakcyjnych przedmiotów, o niewygórowanych cenach. Trzeba jednak:
- znać zasady prawne, jak to zrobić i jak to rozliczać - zarówno pozyskiwanie jak i sprzedawanie na aukcji (to zadanie dla wolontariusza),
- mieć materiały promocyjne skierowane do tych, którzy mogą coś przekazać (to zadanie dla wolontariusza),
- mieć materiały promocyjne skierowane do tych, którzy mogą wziąć udział w aukcji (to zadanie dla wolontariusza).

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: