Tłumaczenie filmów
z projektu: Tłumaczenie filmów użytkownika: Fundacja E-medycyna

umiejętności: wykonywanie tłumaczeń
Termin realizacji: 2016-08-31

Opis zadania

Cel


Tłumaczenia tekstu,redakcji napisów, synchronizacji napisów

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: