Poszukiwanie organizacji zainteresowanych współpracą

umiejętności: udzielanie profesjonalnych porad dzielenie się doświadczeniem inne
Termin realizacji: 2016-03-25

Opis zadania

Cel

Poszukiwanie innych organizacji o podobnym profilu działania

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: