Ustalenie nowych celów statutowych i sposobu ich realizacji

Początek: 2016-02-27 Koniec: 2016-07-14
Nasza organizacja zajmowała się głównie dostarczaniem internetu przez sieć lokalną na osiedlu w Brzesku.
W związku ze spadkiem zapotrzebowania na taką działalność staramy się opracować nowe cele i plany działania.
Posiadamy rozbudowane zaplecze informatyczne które mogłoby służyć do
1). Udostępniania Internetu za darmo
2). Utworzeniu sieci hostspotów dla mieszkańców
3). Możliwość odbywania praktyk przez studentów itp.
4). Możliwość odbywania stażów dla osób bezrobotnych
5). Wymiana doświadczenia z innymi organizacjami (w tym firmami).

Posiadamy duże doświadczenie w:
Wszelkich sprawach urzędowych związanych z zakładaniem i działaniem stowarzyszeń, spółek zoo typu non-profit
budowie i administracji sieci lokalnymi LAN, serwerami, bazami danych, systemami informatycznymi, itp.
Przeglądasz Archiwum