Skład i łamanie tekstu - przygotowanie bajki do druku

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2024-06-30

Opis zadania

Cel

Celem projektu jest wydanie książkowe bajki dla dzieci, z której dochow zostanie przekazany na cele charytatywne.

Zakres obowiązków

W danym momencie bajka oczekuje na profesjonalny skład graficzny do druku.

Bajka ma 26 stron maszynopisu. Tekst przeszedł juz redakcję i korektę. Wybrane są też ilustracje.

Trzeba wykonać projekt okładki, skład i łamanie tekstu.

Forma rozwiązania

W celu przekazania plików, prosze o kontat tel lub emailowy.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Modyfikować istniejące treści

Komentarze i rozwiązania Pokaż: