Aleks w krainie NIEbajek

Początek: 2024-05-27 Koniec: 2024-06-30
Celem projektu jest wydanie książkowe bajki, z której dochód zostanie przekazany na cele charytatywne - stypendia artystyczne dla dzieci.

Bajka jest już po redakcji i korekcie- krótka, bo zaledwie 26 stron maszynopisu.

Ilustracje są też wybrane.

Na dzień dzisiejszy potrzebujemy wykonać profesjonalny skład graficzny, aby bajka mogła zostać przekazana do druku.

Zapraszamy do współpracy!
Przeglądasz Archiwum