Rekrutacja uczstników na Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

umiejętności: tworzenie stron www/aplikacji tworzenie baz danych
Termin realizacji: 2016-05-25

Opis zadania

Cel

Rekrutacja

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

organizacja
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2016-01-28 08:37:33
Co jest do zrobienia? :)