Artykuł dotyczący działań dobroczynnych wybranej przez autora gwiazdy/gwiazd

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów wyszukiwanie informacji
Termin realizacji: 2023-06-30

Opis zadania

Cel

Stworzenie artykułu pokazującego jak osoby znane wspierają organizacje społeczne, cele dobroczynne, bronią praw zwierząt, apelują o ochronę środowiska, zachęcają do wspierania potrzebujących itp.

Zakres obowiązków

Zebranie informacji
Stworzenie artykułu o działaniach społecznych wybranego_nej przez autorkę/autora gwiazdy
Zebranie źródeł informacji (linki z internetu i social media)

Każdy artykuł będzie podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Artykuł będzie promowany w mediach społecznościowych Plebiscytu – na Facebooku, Instagramie i stronach internetowych.

Ilustracje do artykułu będą leżały w gestii zespołu Plebiscytu ze względu na kwestie praw autorskich i wizerunku

Drodzy wolontariusze_szki! Jesteśmy również otwarci na Wasze propozycje tematów na artykuły związane z szeroko pojętą działalnością charytatywną ludzi sławnych :)

Forma rozwiązania

Artykuł w pliku doc. załączony do zadania z podaniem imienia i nazwiska autorki/autora.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Wyszukiwać i filtrować informacje
  • Przetwarzać wyszukane informacje
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Tworzyć treści internetowe
  • Kreatywnego korzystania z Internetu

Komentarze i rozwiązania Pokaż: