Logo dla Stowarzyszenia

umiejętności: tworzenie i edycia multimediów projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2022-07-01

Opis zadania

Cel

Pragniemy, aby wolontariusze, którzy włączą się w tworzenie wyjątkowego miejsca do działań
społecznych w Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie, mogli poszerzać swoją wiedzę,
zdobywać nowe doświadczenia i przyjemnie spędzając swój czas wolny poznając bliżej Muzeum i
innych ludzi. Mamy nadzieję, że w ten sposób osoby zaangażowane w program wolontariatu
Muzeum przyczynią się do rozwoju instytucji i powiększenia zasobów społeczności lokalnej, dzięki
czemu ich działanie przyniesie konkretne korzyści zarówno im samym, jak i Muzeum i jego
otoczeniu.

Zakres obowiązków

Stowarzyszenie - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów, działa w sekcji muzealnej i edukacyjno-oświatowej. Stowarzyszenie posiada również status "Opiekuna Zabytków" nadany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co oznacza, że dba o zabytki z terenu powiatu miechowskiego. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie,
Region działania stowarzyszenia to powiat miechowski, dlatego logo prosimy dostosować do regionu.

Bardzo prosimy, aby nazwa Stowarzyszenia w logo była w następującym układzie:
Stowarzyszenie - Muzeum
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie
Polskie Zakłady Zbożowe
"PZM-PZZ" Kozłów

Forma rozwiązania

zdalnie
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż: