Logo Stowarzyszenia

Początek: 2022-06-17 Koniec: 2022-07-01
Stowarzyszenie - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów, działa w sekcji muzealnej i edukacyjno-oświatowej. Stowarzyszenie posiada również status "Opiekuna Zabytków" nadany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co oznacza, że dba o zabytki z terenu powiatu miechowskiego. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Muzeum Zakładów Zbożowych w Kozłowie,
Region działania stowarzyszenia to powiat miechowski, dlatego logo prosimy dostosować do regionu.

Bardzo prosimy, aby nazwa Stowarzyszenia w logo była w następującym układzie:
Stowarzyszenie - Muzeum
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie
Polskie Zakłady Zbożowe
"PZM-PZZ" Kozłów
Przeglądasz Archiwum