Tłumaczenie tekstów o zabytkowej kaplicy z polskiego na czeski PL - CZ

umiejętności: wykonywanie tłumaczeń
Termin realizacji: 2016-02-29

Opis zadania

Cel

Zadanie polega na przetłumaczeniu tekstu dotyczącego zabytkowej kaplicy. Tekst będzie zamieszczony na stronie internetowej zabytku i ewentualnych folderach lub ulotkach na jego temat oraz na tablicy informacyjnej. Teksty znajdują się pod tymi linkami:
http://www.goszyce.pl/wokol-goszyc/181-legendy-plomienie-i-maria-magdalena
http://www.goszyce.pl/wokol-goszyc/magdalenka

Zakres obowiązków

Forma rozwiązania

Komentarze i rozwiązania Pokaż: