Upowszechnianie wiedzy o zabytku - tłumaczenia

Początek: 2015-11-23 Koniec: 2016-02-29
Na terenie naszej małej miejscowości znajduje się niezwykła śródleśna kaplica zwana Magdalenką. Chcielibyśmy dotrzeć z informacjami na jej temat do jak największego grona odbiorców. W związku z tym chcielibyśmy przetłumaczyć teksty jej dotyczące na język angielski, niemiecki i czeski. Na język angielski z wiadomych względów. Na język niemiecki ponieważ rzecz dotyczy Górnego Śląska i sporo osób zainteresowanych naszym regionem włada tylko tym językiem. Zaś na język czeski ponieważ zabytek znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Republiką Czeską a nasza Gmina rozpoczęła współpracę z czeskim partnerem. W niedalekiej przyszłości z naszej internetowej strony wiejskiej wyodrębnimy podstronę dotyczącą tylko tego obiektu. Oprócz niej teksty będziemy chcieli wykorzystać np na tablicach informacyjnych, ulotkach itp. Póki co do przetłumaczenia pozostają dwa teksty:
http://www.goszyce.pl/wokol-goszyc/181-legendy-plomienie-i-maria-magdalena
http://www.goszyce.pl/wokol-goszyc/magdalenka
Przeglądasz Archiwum