Przygotowanie logotypu Ełckiego Lokalnego Funduszu w formacie jpg, pdf i ai, w kolorze i monochromatyczne

umiejętności: tworzenie i edycia multimediów projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2022-07-26

Opis zadania

Cel

Stworzenie nowego logotypu, dostosowanego do nowej nazwy, z możliwością wykorzystania go w internecie, ale także na plakatach i ściance promującej Ełcki Lokalny Fundusz

Zakres obowiązków

Przygotowanie logotypu w wersji jpg, png i wektorowej w kolorze i monochromatyczne. W logotypie powinna być ujęta nazwa Ełcki Lokalny Fundusz ELF. Udzielenie praw autorskich do stworzonego dzieła, które będzie wykorzystane wyłącznie do celów niekomercyjnych, na potrzeby promocji Ełckiego Lokalnego Funduszu ELF i jego programów.
Nowe logo może jakoś nawiązywać do starego (tu jest stare logo https://drive.google.com/file/d/1S0XuhpJfO6aN2wadroGntTGYDdHHk6o-/view?usp=sharing), w którym jest wieża ciśnień, charakterystyczna dla Ełku. Nowe logo może też nawiązywać do jezior (Ełk to przecież Mazury), może w jakimś stopniu (nie naruszając praw autorskich) nawiązywać do logo Powiatu Ełckiego (https://bip.powiat.elk.pl/cms/6000/znaki_graficzne). Jesteśmy otwarci na propozycje, chcemy żeby logo Ełckiego Lokalnego Funduszu ELF fajnie się kojarzyło z aktywnością, ludźmi i miejscem, czyli Ełkiem/Mazurami.

Forma rozwiązania

zamieszczenie propozycji logotypu w wyżej wymienionych wersjach i formatach oraz oświadczenia uprawniającego nas do wykorzystywania go na potrzeby działań Ełckiego Lokalnego Funduszu ELF z możliwością przekazania tych praw nowo powstałej Fundacji Ełcki Lokalny Fundusz ELF.
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Praw własności i licencji
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2022-05-06 18:38:23
Dzień dobry, uprzejmie proszę o podanie adresu e-mail, na który mam nadesłać propozycję logo.
administrator
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2022-05-10 10:34:57
Dominiku, dzięki za chęć zaangażowania! :) Mam dobrą wiadomość - TuDu to platforma crowdsoursingowa, propozycje zadania możesz wrzucić tutaj, bezpośrednio pod zadaniem, jako załącznik po kliknięciu "dodaj rozwiązanie". :) A organizacja może bezpośrednio tutaj odbierać zadania i dawać informację zwrotną. :)
Owocnej współpracy!
Ola z zespołu TuDu
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2022-05-10 13:14:41
OK. W dołączonym pliku PDF moja propozycja logo.
administrator
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2022-07-26 10:51:44
Droga Organizacjo, prosimy o wybór rozwiązania i informację zwrotną dla wolontariusza. :)