Stworzenie oprawy graficznej słownika terminów internetowych dla seniorów PDF

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów
Termin realizacji: 2021-12-17

Opis zadania

Cel

Przygotowanie pliku PDF (skład + oprawa graficzna) - Słownika terminów komputerowych i internetowych dla seniorów, który zostanie udostępniony uczestnikom projektu "Senior dzi@ła"

Zakres obowiązków

Opracowanie pliku tekstowego PDF na bazie przesłanego tekstu - zestawienie terminów komputerowych i internetowych z wyjaśnieniem.
Skład i opracowanie graficzne z wykorzystaniem przesłanych logotypów oraz wybranych przez Wolontariusza elementów graficznych (z legalnych źródeł, na otwartej licencji).
Plik tekstowy jest w końcowej fazie przygotowania .

Forma rozwiązania

Plik PDF
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Angażować się w działania obywatelskie online
  • Modyfikować istniejące treści
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż: