Senior Działa

Początek: 2021-10-29 Koniec: 2021-12-31
Edukacja cyfrowa seniorów 60+ z ternu Małopolski.
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych otrzymała dofinansowanie w wysokości 216,930.00 zł na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych. Projekt “Senior Dzi@ła” został dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021– 2025.
Do udziału zaproszono pięć organizacji seniorskich z Małopolskich, między innymi kluby seniorów, stowarzyszenia i koło gospodyń wiejskich. W ramach projektu wszystkie organizacje przejdą analizę potrzeb i wypracują indywidualne plany pracy. Piętnastu liderów organizacji uczestniczących w projekcie otrzyma możliwość uczestnictwa w specjalistycznych szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu, natomiast pracujący przy projekcie mentorzy zapewnią im opiekę i doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystania nowo nabytych kompetencji, promocji, narzędzi do pracy zdalnej oraz funkcjonowania organizacji w sieci.
Działania obejmą również 150 osób w wieku 60+ z okolic Skały, Skawiny, Krakowa, Krzczonowa i Tokarni, dla których do końca roku 2021 zorganizowane zostaną szkolenia z obsługi technologii informatyczno-komunikacyjnych. Seniorzy otrzymają również wsparcie przy realizacji wybranych mini-projektów realizowanych w trybie zdalnym lub hybrydowym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Przeglądasz Archiwum