stworzenie logo dla nowej fundacji

umiejętności: projektowanie (np. grafiki)
Termin realizacji: 2021-11-01

Opis zadania

Cel

Potrzebujemy logo dla nowopowstałej fundacji, która zajmować się będzie mediacjami (propagowanie idei mediacji, informacja o procesie mediacji, prowadzenie mediacji) oraz komunikacją międzykulturową (zapobieganie konfliktom na tle międzykulturowym, dialog międzykulturowy, integracja).

Zakres obowiązków

Opracowanie logo.

Forma rozwiązania

Proszę o przesłanie na maila malgorzata.chachaj@gmail.com
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Tworzyć treści internetowe
  • Innych umiejętności

Komentarze i rozwiązania Pokaż:

wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2021-10-26 12:26:56
Przesyłam propozycje na logo.
wolontariusz
ROZWIĄZANIE
WYBRANE ROZWIĄZANIE
2021-10-27 07:10:16
Projekt logo wysłałam na wskazany adres e-mail. Pozdrawiam serdecznie.