stworzenie logo dla nowej fundacji

Początek: 2021-10-15 Koniec: 2021-10-30
Potrzebujemy logo dla nowopowstałej fundacji, która zajmować się będzie mediacjami (propagowanie idei mediacji, informacja o procesie mediacji, prowadzenie mediacji) oraz komunikacją międzykulturową (zapobieganie konfliktom na tle międzykulturowym, dialog międzykulturowy, integracja).
Przeglądasz Archiwum