Stworzenie dialogu na lekcję polskiego dla obcokrajowców: Spotykacie się na pierwszej randce, w przestrzeni publicznej. Zapoznajcie się.

umiejętności: tworzenie i edycja tekstów tworzenie i edycia multimediów
Termin realizacji: 2021-10-03

Opis zadania

Cel

Sytuacja z życia wzięta:
Spotykacie się na pierwszej randce, w przestrzeni publicznej (w parku czy w kawiarni). Zapoznajcie się.

Rozmawiając w zespole Fundacji Ocalenie o tym, czego nam brakuje na lekcjach polskiego, które prowadzimy dla obcokrajowców, zgodziliśmy się co do tego, że nagrania w podręcznikach są bardzo suche, mało realistyczne i rzadko przedstawiają sytuacje nacechowane emocjonalnie. Na przykład przy okazji narzekania nie pojawią się stęknięcia ani mniej formalne sposoby wyrażania uczuć, a jako Polacy mamy takowych bardzo bogaty repertuar. Inny przykład do przedstawianie/zapoznawanie się. W materiałach dydaktycznych zawsze występuje zagraniczna studentka, która wymienia swoje zainteresowania na korytarzu przed salą lekcyjną, a my bardzo chętnie podeszlibyśmy do tego od innej strony i omówili te zagadnienia za pomocą choćby dialogu na randce. Podręczniki unikają jak ognia takich zagadnień, a to rzeczywista sytuacja i wyrażenia przydatne w komunikacji.

Zakres obowiązków

Razem ze swoją grupą stwórzcie dla nas scenariusze rozmów oraz (roboczą) wersję krótkiego, około 30-60 sekundowego filmiku.

1. Wymyślcie scenerię i kilka wariantów dialogu, odpowiedniego do danej sytuacji i zanotujcie je w osobnym pliku tekstowym. Pamiętacie, żeby posługiwać się językiem prostym, ale potocznym i autentycznym. Mile widziane będą elementy humorystyczne i wyrazy dźwiękonaśladowcze.
2. Możecie również stworzyć w tym samym pliku tekstowym listę najważniejszych, waszym zdaniem wyrażeń do zapamiętania. Chodzi o słownictwo użyte w dialogu.
3. Podzielcie się na role i przećwiczcie swoje kwestie “na sucho”. Sprawdźcie, ile trwa Wasza scenka.
4. Ponieważ znajdujecie się daleko od siebie, trudno będzie nagrać gotowy do wykorzystywania filmik, ale bardzo nam zależy choćby na wersji roboczej:
- może to być nagranie waszej rozmowy na Zoomie kamerą telefonu
- jedna osoba może odegrać wszystkie role (nagranie telefonem)
- możecie nagrać waszą scenkę rozmawiając przez telefon
- możecie również poprosić o odegranie jednej z ról kolegę zza biurka albo kogoś z domowników i nagrać gotowy film!
wszelkie inne pomysły rozwiązań technicznych dozwolone :)

Powodzenia :)

Udostępnienie materiałów jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystaniu wizerunków osób występujących w materiałach edukacyjnych na potrzebę prowadzenia lekcji języka polskiego dla obcokrajowców przez Fundację Ocalenie.

Forma rozwiązania

Wrzućcie scenariusz wraz z dialogiem (jednym czy kilkoma) w pliku tekstowym tutaj na TuDu jako “propozycję rozwiązania”.
Nagranie prześlijcie na adres mailowy: czesc@tudu.org.pl, a jeśli będzie zbyt ciężkie - skorzystajcie z wetransfer.com
Wykonując to zadanie nauczysz się
  • Dzielić się informacjami i treściami
  • Współpracować online z innymi
  • Tworzyć treści internetowe
  • Modyfikować istniejące treści

Komentarze i rozwiązania Pokaż: